• (29) 752 43 42

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 2017 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Człowiek na skrzyżowaniu materialno – duchowych wyzwań współczesności” odbyła się 15 września 2017 r. 

Jego eminencja Biskup płocki ks. dr Piotr Libera przewodniczył w kościele farnym na mszy św. inaugurującej Międzynarodową Konferencję Naukową „Ad maiora natus sum – Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności”, która odbyła się w Przasnyszu w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej.

Sesję plenarną konferencji rozpoczął ks. dr. hab. Rafał Bednarczyk z UKSW: ,,Św. Stanisław Kostka a wizja wychowania młodzieży w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego”

O współczesnych formach kultu świętego z Rostkowa, które powstały na ziemi przasnyskiej, mówił ks. dr Janusz Cegłowski, proboszcz parafii św. Jana Kantego w Mławie.

Sesję plenarną zakończył ks. dr Józef Kożuchowski z Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, który wygłosił referat pt. ,,Kwestia duchowej tożsamości Europy: stanowisko Angeli Ales Bello”

Po wygłoszonych referatach kończących sesję plenarną uczestnicy podzielili się na sekcję.

Sekcji pierwszej, która wygłaszała swoje referaty w języku polskim i angielskim przewodniczyła prof. dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak.

 

Kolejne dwie sekcje rosyjsko-polskie były kierowane przez prof. dr hab. Ludmiła Safronowa oraz przez prof. dr hab. Ludmiła Kilewaya. Referaty w tej sekcji wygłaszane były w języku rosyjskim.

Naszą konferencję zakończył wyjazd do Rostkowa. Uczestnicy odwiedzili także muzeum romantyzmu w Opinogórze, w którym odbył się koncert muzyki klasycznej.

 

zdjęcie 1

zdjęcie 2

zdjęcie 3

zdjęcie 4

zdjęcie 5

zdjęcie 6

zdjęcie 7

zdjęcie 8