• (29) 752 43 42

Forum of Rectors of the European Union and Central Asia Universities

W dniach 8-9.11.2018 władze Uniwersytetu im. I. Żansugurowa w Tałdykorganie zorganizowały Forum Rektorów Uniwersytetów Unii Europejskiej i Centralnej Azji , na które została zaproszona Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej – dr Elżbieta Sternal.

Pierwszego dnia wystąpili Rektorzy z : Litwy, Estonii, Polski, Uzbekistanu, Kazachstanu.

Na forum zostały poruszone następujące tematy:

  • Digitalization and internationalization of European universities: the experience of the Daugavpils University»
  • Structural reforms in universities on the example of Estonia
  • New reforms of mass communication in the field of science
  • Innovative ways to develop international cooperation
  • Digitalization and modern university
  • Digitalization of education in Zhansugurov University
  • The ceremony of signing memorandums of cooperation Signing of agreements on cooperation in the field of education by the forum participants (assembly hall of the main building)

Drugiego dnia Forum odbyła się: International Scientific and Practical Conference Plenary meeting of the international scientific-practical conference « Modernization of public consciousness – the basis of the dynamic development of Kazakhstan » , w której udział wzięli Rektorzy z: Litwy, Łotwy, Polski, Węgier i Uzbekistanu.