• (29) 752 43 42

Język angielski/niemiecki/rosyjski dla prawników

 

JĘZYK ANGIELSKI/NIEMIECKI/ROSYJSKI DLA PRAWNIKÓW

FORMA

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych. (12 zjazdów)

DLA KOGO

Uczestnikami studiów mogą być:

  • studenci/ absolwenci studiów prawniczych posiadających ogólną dobrą znajomość języka obcego,
  • adwokaci/ radcy prawni/ notariusze zamierzających podjąć pracę poza granicami państwa,
  • absolwenci studiów filologicznych chcących poprawić swoją sytuację na rynku pracy,
  • nauczyciele/ lektorzy zainteresowani poszerzeniem swoich umiejętności,

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zgłębienie znajomości języka obcego oraz rozszerzenie słownictwa w dziedzinie prawa – poznanie terminologii języka prawnego, nabycie umiejętności prawniczych, analizowanie tekstów specjalistycznych (ustaw, rozporządzeń itp.) a także redagowanie pism procesowych, pozwów, skarg, umów, zażaleń. Słuchacze studiów podyplomowych z języka angielskiego mają możliwość (ODPŁATNEGO) przystąpienia do egzaminu certyfikowanego International Legal English Certificate (ILEC), który stanowi wysoki wskaźnik oceny umiejętności językowych.

REKRUTACJA

Zapisy trwają!! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc 30 osób.

Dla zainteresowanych Uczelnia zorganizuje 15/30 osobową grupę dydaktyczną, która może wziąć udział w dwutygodniowej Letniej Szkole Języka Rosyjskiego zorganizowanej przez Uniwersytet w Petersburgu (lipiec, sierpień, wrzesień). Pobyt obejmuje: program dydaktyczny, noclegi, śniadanie, przejazd autokarem oraz program wycieczkowy).

OPŁATY

Wpisowe: 100 zł

Opłata semestralna: 1600 zł

 WYMAGANE DOKUMENTY

  • ankieta osobowa,
  • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: