• (29) 752 43 42

Ochrona Danych Osobowych

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), nakłada na podmioty publiczne obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych do którego obowiązków zgodnie z art. 39 ust. 1 RODO należy:

  1. informowanie Administratora Danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz aktów prawa wewnętrznego, a także podejmowanie działań zwiększających świadomość personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania poprzez szkolenia oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
  4. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

Inspektor Ochrony Danych – dr Elżbieta Sternal

Szosa Ciechanowska 6

06-300 Przasnysz

tel. +48 29 752 43 42

mail: elzbietasternal@wp.pl

 

DO POBRANIA: 

Zarządzenie Rektora 

Odwołanie zgody

Obowiązki Administratora Danych

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych

Metody zabezpieczeń danych osobowych oraz miejsca ich przetwarzania

Prawa jednostki

Przetwarzanie danych

Udostępnianie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgłaszanie naruszania danych

Zgoda jako jedna z podstaw przetwarzania danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych

Chcesz nas o coś zapytać? Masz wątpliwości? Zostaw nam swój numer telefonu
ODDZWONIMY!