• (29) 752 43 42

Pierwsze kroki licealistów z Ciechanowa na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

Na początku listopada do Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu  przybyli uczniowie wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie. Od wstąpienia na teren Uczelni uczniowie odczuli przyjazną i gościnną atmosferę, która towarzyszyła im w ciągu całego spotkania. Taki nastrój zawsze panuje dzięki założycielce Uczelni Pani Rektor Elżbiecie Sternal. Dla niej jako naukowca specyficzna jest zdolność wyróżnienia tego co najważniejsze, dlatego też powiedziała ona o głównych osiągnięciach Uczelni.

Pierwszy wykład z historii o anglojęzycznych krajach – Elementy Kultury Celtyckiej: stratyfikacja społeczna, życie codzienne i religia poprowadził doktorant Pan Maciej Kalisz. Uczniowie liceum mieli możliwość zagłębienia się w tradycji, obyczajach, kulturze, religii i życiu codziennym Celtów, których językiem do dzisiaj zachwyca się prawie cały świat.

Następnie Pani prof. dr hab. Joanna Burzyńska – Sylwestrzak w bardzo interesujący i ciekawy sposób zapoznała uczniów z historią alfabetu brytyjskiego – Alphabets in Anglo-Saxon Britain. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali o piśmie runicznym jako alfabecie Celtów, z którego początkowo korzystali przodkowie współczesnych Brytyjczyków.

Myślą przewodnią wykładu Pani profesor było przyjęcie przez przodków języka łacińskiego, który był zapożyczony od Rzymian za czasów chrystianizacji plemion anglosaksońskich.

Kontynuacją twórczej atmosfery był warsztat poprowadzony przez wykładowczynie  języka angielskiego – Panią Martynę Sternal. W warsztacie „Pierwsze wrażenie o osobie” aktywny udział wzięli nauczyciele i uczniowie. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności i osiągnieć. Nauczycielom natomiast Pani Martyna pokazała, jak można nauczyć się języka angielskiego wykorzystując metodę międzydyscyplinarną.

W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o Festiwalu kultury narodów i innych wspólnych projektach realizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.