• (29) 752 43 42

Płatności

Opłaty za studia

 

Po zakwalifikowaniu się w terminie do 7 dni należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 200 zł, którą należy wpłacić na konto:

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu

Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu

ul. Szosa Ciechanowska 6

06-300 Przasnysz

Numer rachunku: BANK MILLENNIUM SA 88 1160 2202 0000 0001 5412 6691


Umowa o świadczenie usług edukacyjnych:

umowa studia I stopnia - rok akademickie 2018/2019

Zarządzenie Kanclerza ULT w sprawie wysokości opłat na rok akademicki 2018/2019:

Opłaty 2018/2019