• (29) 752 43 42

Regulaminy

Pobierz regulaminy

Regulamin Biblioteki (Plik PDF) Pobierz plik
Indywidualny tok studiów (Plik PDF) Pobierz plik
Zarządzenie Rektora w sprawie składania prac dyplomowych (Plik PDF) Pobierz plik
Zarządzenie Rektora dotyczące formatu prac dyplomowych (Plik PDF) Pobierz plik
Uchwała rekrutacyjna- filologia angielska na rok akademicki 2018-2019 (Plik PDF) Pobierz plik
Uchwała rekrutacyjna- budownictwo na rok akademicki 2018-2019 (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin praktyk dla studiów podyplomowych (Plik PDF) Pobierz plik
Statut Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Świeciu (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin ECTS (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin PNJA  (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin Samorządu Studenckiego (Plik PDF) Pobierz plik
Zarządzenie Rektora w sprawie antyplagiatu prac dyplomowych (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin Studiów ULT (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin praktyk pedagogicznych- II i III rok studiów I stopnia (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin praktyk pedagogicznych – studia podyplomowe nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  (Plik PDF)  pobierz plik
Kodeks-Etyki-Studenta-ULT (Plik PDF) Pobierz plik

 

ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY

 Uchwała numer 19/ULT/2017 – rekrutacja na kierunek filologia (Plik PDF) Pobierz plik 
Uchwała numer 20-ULT-2017 – rekrutacja na kierunek budownictwo (Plik PDF) Pobierz plik
Uchwała numer 21/ULT/2017  rekrutacja na kierunek filologia- aneks (Plik PDF) Pobierz plik 
Uchwała numer 22/ULT/2017  rekrutacja na kierunek budownictwo-aneks (Plik PDF) Pobierz plik 
Chcesz nas o coś zapytać? Masz wątpliwości? Zostaw nam swój numer telefonu
ODDZWONIMY!