• (29) 752 43 42

Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym

 

STUDIA PODYPLOMOWE: JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM I PRZEDSZKOLNYM

 DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

FORMA

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych.

 • trzysemestralne

 

DLA KOGO

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub magisterskim, oraz posiadający kwalifikacje do pracy, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

CEL STUDIÓW

 1. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych
 2. Metodyczne przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego (klas I-III szkoły podstawowej) do nauczania języka angielskiego

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 1. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.
 2. Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)
 3. Możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu PTE General na poziomie B2 organizowanego przez Uczelnię Lingwistyczno-Techniczną w Świeciu, która  jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson.

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General na poziomie B2 (wg wytycznych Rady Europy CEFR) pozwoli nauczycielom przedszkoli na nauczanie  języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych(klasy I-III) , jako że do dnia 1 września 2020 roku osoby pracujące z dziećmi w przedszkolu mają obowiązek uzupełniania i udokumentowania kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego.

RAMOWY PROGRAM

 1. Praktyczna nauka współczesnego języka angielskiego
 2. Współczesna literatura angielska dla dzieci
 3. Gry i zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 4. Metodyka nauczania języka angielskiego
 5. Praktyki

 

REKRUTACJA

Zapisy trwają!! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc 25 osób.

OPŁATY

 • wpisowe 100zł,
 • czesne 1600zł. za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY

 • ankieta osobowa,
 • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: