PolskiEnglishРусский
  • (29) 752 43 42

Władze uczelni

Poznaj władze uczelni

dr Elżbieta Sternal

Rektor
dr Elżbieta Sternal

e-mail: elzbietasternal@wp.pl

Dyżur rektorski
(weekendy podczas zajęć studentów niestacjonarnych oraz każdy piątek od 17:00 do 18:00 na platformie Moodle)

mgr Martyna Sternal

Kanclerz

dr Jacek Kołata

Dziekan
dr Jacek Kołata

Dr Jacek Kołata, absolwent Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu(2006),absolwent Studium Podyplomowego „Zintegrowane systemy zarządzania” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2008).Uprawnienia Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania uzyskał w jednostce certyfikacyjnej Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. 19 lipca 2007 r. Tego samego dnia ukończył także kurs poświadczający umiejętność projektowania w programie AutoCAD 2007 w jednostce szkoleniowej PROCAD® SA. Jest także specjalistą z zakresu wdrażania Norm ISO 9001,14001 i 18001. Stopień naukowy Doktora Nauk Humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo uzyskał 8 listopada 2010 r.Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Piotr Chruszczewski(http://piotr_p_chruszczewski.republika.pl/).Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: Prof. dr hab. Piotr Cap (http://ia.uni.lodz.pl/pragmatics/faculty/pcap) i dr hab. Waldemar Żarski (http://www.pwsz-koszalin.pl/wladze.html). Jego zainteresowania badawcze ogniskują się w zakresie szeroko rozumianego językoznawstwa antropologicznego, pragmatyki językowej i dyskursologii.

Dyżur dziekański
(weekendy tylko podczas zajęć studentów zaocznych)

Chcesz nas o coś zapytać? Masz wątpliwości? Zostaw nam swój numer telefonu
ODDZWONIMY!