• (29) 752 43 42

Władze uczelni

UWAGA !!! 

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2018/2019 rozpoczęta !! 

ZAPISZ SIĘ TERAZ !

Poznaj władze uczelni

dr Elżbieta Sternal

Rektor elzbietasternal@wp.pl
dr Elżbieta Sternal

Doktor nauk humanistycznych, anglistka, rusycystka, założycielka Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu (obecnie Uczelni Lingwistyczno-Technicznej). Od 8 lat założycielka i Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego a od 1 października 2017 r. Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej współpracującej z uniwersytetami w Kazachstanie, Białorusi i na Ukrainie. Prowadzi zajęcia fakultatywne na specjalnościach nauczycielskich, kształcąc przyszłych nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne w pracy z osobami dorosłymi. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji (artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach polskich i zagranicznych, współredaktorka serii wydawniczej humanistica21). Aktywnie uczestniczy w konferencjach polskich i zagranicznych poświęconych osobie dorosłej i jej edukacji. Zainteresowania i pasje: podróże i taniec klasyczny.

mgr Martyna Sternal

Kanclerz m.sternal.ult@gmail.com
mgr Martyna Sternal

Amerykanistka, trener, tutor i coach. Kanclerz Uczelni Lingwistyczno-Technicznej od 01 października 2017 r. Wykładowczyni specjalizująca się w praktycznej nauce języka oraz w angielskim biznesowym. Podczas zajęć chętnie korzysta z narzędzi tutorskich oraz coachingu. Od wielu lat interesuje się psychologią, marketingiem oraz nowoczesnymi metodami nauczania. Pracuje nad badaniami związanymi z wpływem postępu technologicznego na zmianę w sposobach nauczania. Pasjonuje się tańcem, jazdą konno oraz literaturą amerykańską.

dr Jacek Kołata

Dziekan
dr Jacek Kołata

Dr Jacek Kołata, absolwent Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu(2006),absolwent Studium Podyplomowego „Zintegrowane systemy zarządzania” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2008).Uprawnienia Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania uzyskał w jednostce certyfikacyjnej Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. 19 lipca 2007 r. Tego samego dnia ukończył także kurs poświadczający umiejętność projektowania w programie AutoCAD 2007 w jednostce szkoleniowej PROCAD® SA. Jest także specjalistą z zakresu wdrażania Norm ISO 9001,14001 i 18001. Stopień naukowy Doktora Nauk Humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo uzyskał 8 listopada 2010 r.Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Piotr Chruszczewski(http://piotr_p_chruszczewski.republika.pl/).Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: Prof. dr hab. Piotr Cap (http://ia.uni.lodz.pl/pragmatics/faculty/pcap) i dr hab. Waldemar Żarski (http://www.pwsz-koszalin.pl/wladze.html). Jego zainteresowania badawcze ogniskują się w zakresie szeroko rozumianego językoznawstwa antropologicznego, pragmatyki językowej i dyskursologii.

Chcesz nas o coś zapytać? Masz wątpliwości? Zostaw nam swój numer telefonu
ODDZWONIMY!