• (29) 752 43 42

Wymagane dokumenty

UWAGA !!! 

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2018/2019 rozpoczęta !! 

ZAPISZ SIĘ TERAZ !

Sprawdź wymagane dokumenty

Studia licencjackie – I stopnia

  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
  • wypełnione zgłoszenie na studia licencjackie – do pobrania
  • trzy fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopia dowodu osobistego
  • zaadresowana koperta A4 ze znaczkiem zwrotnym
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50zł

 

Chcesz nas o coś zapytać? Masz wątpliwości? Zostaw nam swój numer telefonu
ODDZWONIMY!