• (29) 752 43 42

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję

Zapraszamy na Międzynarodowa Konferencja

Temat konferencji: Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm /Вызовы современной гуманистики: транскультуральность и транслингвальность

Data: 25.05.2019 r.

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej pamięci

Prof. zw dr hab. Romana Kalisza, wybitnego językoznawcy, nieodżałowanego dydaktyka i przyjaciela

 przez wiele lat związanego z naszą uczelnią

 

Tytuł konferencji:

Wyzwania współczesnej humanistyki:

transkulturowość i translingwalizm

 

Challenges of contemporary humanities:

transculturalism and translingwaism

 

Вызовы современной гуманистики:

транскультуральность и транслингвальность

 

Konferencja odbędzie się 25 maja 2019 roku w siedzibie Uczelni Lingwistyczno-Technicznej  w Przasnyszu

 

Konferencje organizowane przez ULT w Świeciu  oscylują wokół zagadnień współczesnej humanistyki, jej nowych horyzontów  i nowych wyzwań na progu XXI wieku. Coraz dobitniej  doświadczamy   przemian  w dziedzinie refleksji humanistycznej, która daleko już wykroczyła poza granice  jednostkowych dyscyplin podejmując natomiast  debatę nad tym kim jesteśmy, nad względnością tego co robimy ze światem, jak wygląda nasze bycie w kulturze, w języku  w działaniach i regułach działań, nasze bycie w dążeniach, wyobrażeniach, rytuałach i symbolach.

Zmieniająca się rzeczywistość końca XX wieku  i pierwszych dekad XXI wieku  prowokuje do refleksji nad  procesami zachodzącymi w obrębie  kultur i ich języków. Pod wpływem zachodzących przemian uświadamiamy sobie jak odległe stały się zmagania z odmiennością kultur, podziałem na nas i na obcych. Wszechobecna globalizacja  doprowadziła zarówno do unifikacji kultury jak i do jej heterogenizacji. W wyniku kulturowych i językowych przemian na naszych oczach kształtuje się wizja kultury otwartej, heterogenicznej i ewoluującej.

Tematyka konferencji:
 1. Genealogie studiów transkulturowych i translingwalnych / Genealogies of transcultural and translingual studies
 2. Teorie transkulturowości i ich implikacje dla badań humanistycznych / Theories of transculturalism and their implications for the humanities
 3. Transkulturowość i zmieniające się formy kultur / Transculturalism and the changing forms of culture
 4. Translingwalizm a transkulturowość / Translingualism and transculturalism
 5. Problemy i perspektywy kontaktów translingwalnych / Problems and perspectives of translingualism
 6. Strategie komunikacyjne w środowisku translingwalnym / Communicative strategies in a translingual setting
 7. Transjęzyczność w kontekście funkcjonowania języków pluralistycznych / Translingualism in the context of pluralistic languages
 8. Studia transkulturowe a analiza literacka / Transcultural studies and literary analysis
 9. Literatura transkulturowa w dobie globalnej mobilności/ Transcultural literature in the age of global mobility
 10. Literatura translingwalna: «język obcy» w utworach artystycznych / Translingual literature: «foreign language» in literary artworks.
 11. Problemy transkulturowej tożsamości w literaturze współczesnej / Problems of transcultural identity in literature
 12. Transkulturowość oryginału w przekładach / Transculturalism of the original in translations
 13. Transkulturowość i translingwalizm i ich znaczenie praktyczne: Społeczeństwo. Tłumaczenie. Reklama / Implications of transculturalism and translingualism for the society, translation practice, and advertising.
 14. Translingwalizm jako podejście metodologiczne we wspołczesnym nauczaniu języków obcych / Translingualism in modern foreign language teaching.
 15. Transkulturowość w nauczaniu języka obcego/ Transculturalism in foreign language teaching
 16. Translingwalne kompetencje komunikacyjne w kontekście tłumaczeń środowiskowych/ Translingual communicative competence in the context of community interpreting
 17. Międzynarodowy rynek pracy i jego wyzwania wobec kompetencji transkulturowych i translingwalnych / International labour market and its challenges to transcultural and translingual competencies

 

Ważne daty:

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeni)do dnia 28 kwietnia 2019 roku

Nadsyłanie abstraktów (Wymogi redakcyjne)do dnia 28 kwietnia 2019 roku

Artykuły, opracowane wg wymogów redakcji  będą opublikowane w trzecim numerze monografii humanistica 21 po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.

Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują 5 pkt. , tak jak w rozdziale monografii.

Konferencja odbędzie się w Przasnyszu, w pobliżu którego znajdują się liczne zabytki szlacheckie, zamki, muzeum Romantyzmu, muzeum Pozytywizmu.

Koszty udziału w Konferencji:

Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji wynosi 400 zł. i obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne, publikację, obiad i uroczystą kolację. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Dla uczestników zainteresowanych uczestnictwem bez wygłaszania referatu, otrzymaniem tomu pokonferencyjnego oraz zaświadczenia uczestnictwa koszt wynosi 150 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 28 kwietnia 2019 roku na konto:

BANK MILLENIUM S.A. 88 1160 2202 0000 0001 5412 6691

z dopiskiem Konferencja w Przasnyszu oraz imię i nazwisko uczestnika

Kontakt:

mgr Martyna Sternal: adres e-mail: wsjoprzasnysz@wp.pl


Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszają Władze Uczelni Lingwistyczno-Technicznej:

dr. Elżbieta Sternal Rektor ULT

dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak- Dziekan ULT

dr Tomasz Fojt – Dziekan ULT – Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu

mgr Martyna Sternal – Kanclerz ULT

Komitet Organizacyjny:

dr. Elżbieta Sternal (Przewodniczący KO)

Prof. dr hab. Ludmiła Kilewaja

dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak

dr Tomasz Fojt