• (29) 752 43 42

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję, która odbędzie się w Przasnyszu w dniu 27.04.2018 r.

Temat konferencji: Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalność / Вызовы современной гуманистики: транскультуральность и транслингвальность

Data: 25.05.2019 r.

Moduły Konferencji:

 1. Genealogie studiów transkulturowych i translingwalnych / Genealogies of transcultural and translingual studies
 2. Teorie transkulturowości i jej implikacje dla badań humanistycznych/ Theories of transculturalism and their implications for the humanities
 3. Transkulturowość i zmieniające się formy kultur/ Transculturalism and the changing forms of culture
 4. Translingwalność a transkulturowość /Translingualism and transculturalism
 5. Problemy i perspektywy kontaktów translingwalnych / Проблемы и перспективы транслингвальных контактов
 6. Strategie komunikacyjne w translingwalnej sytuacji obcowania / Коммуникативные стратегии в транслингвальной ситуации общения
 7. Transjęzyczność w kontekście funkcjonowania języków pluralistycznych / Трансъязычие в контексте функционирования плюроцентрических языков
 8. Studia transkulturowe a analiza literacka / Transcultural studies and literary analysis
 9. Literatura transkulturowa w dobie globalnej mobilności/ Transcultural literature in the age of global mobility
 10. Literatura translingwalna: «język obcy» w utworach artystycznych / Транслингвальная литература: «чужой язык» в литературном произведении
 11. Problemy transkulturowej tożsamości w literaturze współczesnej/ problems of transcultural identity in literature
 12. Transkulturowość oryginału w przekładach/ Transculturalism of the original in translations
 13. Transkulturowość i translingwalność i ich znaczenie praktyczne: Społeczeństwo. Tłumaczenie. Reklama / Транскультуризм и транслингвизм и их прикладное значение: Общество. Перевод. Реклама
 14. Translingwalność jako metodologiczna wykładania we wspołczesnej lingwadydaktyce / Транслингвальность как методология обучения в современной лингводидактике
 15. Transkulturowość w nauczaniu języka obcego/ Transculturalism in foreign languages teaching

 

 

 

 

 

 

Chcesz nas o coś zapytać? Masz wątpliwości? Zostaw nam swój numer telefonu
ODDZWONIMY!