• (29) 752 43 42

Centrum Egzaminacyjne PEARSON

Centrum Egzaminacyjne PEARSON

Centrum Egzaminacyjne PEARSON

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson

Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni przez wykładowców ULT, którzy są certyfikowanymi egzaminatorami PEARSON TEST of ENGLISH

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku  i oczekiwaniom pracodawców stwarzamy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 różnych poziomach A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2 zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). W ramach współpracy z czołową firmą edukacyjną Pearson oceniamy i weryfikujemy umiejętności językowe oraz poświadczamy znajomość języka angielskiego w przypadku osób, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.

Oferta Centrum obejmuje:

 • Pearson Test of English General
 • Pearson Test of English Young Learners.

Egzaminy PTE General i PTE Young Learners:

 • sprawdzają wiedzę i stanowią poświadczenie umiejętności językowych,
 • kładą nacisk na umiejętność rozumienia i płynnej komunikacji,
 • są autentyczne, ponieważ opierają się na realistycznych scenariuszach,
 • pozwalają na swobodną komunikację,
 • motywują i pomagają w nabyciu pewności siebie,
 • integrują wszystkie cztery umiejętności językowe (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej i wypowiedzi ustnej).
 • są opracowane w odniesieniu do Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy,
 • są uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Uzyskanie certyfikatu PTE General umożliwia, między innymi:

 • rozpoczęcie nauki lub podjęcie pracy za granicą
 • stworzenie nowych możliwości rozwoju
 • podniesienie własnych kwalifikacji
 • potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka
 • wyróżnienie się na rynku pracy

Egzaminy PTE General w Polsce:

 • uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General na poziomie B2 (wg wytycznych Rady Europy CEFR) pozwoli nauczycielom przedszkoli na nauczanie  języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III), jako że do dnia 1 września 2020 roku osoby pracujące z dziećmi w przedszkolu mają obowiązek uzupełniania i udokumentowania kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego kontrolującego jakość egzaminów w Wielkiej Brytanii.

FORMAT EGZAMINU

Egzaminy składają się z dwóch części:

 • Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania  i oceniana jest przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii.
 • Natomiast drugą część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej. Oceniany jest przez wykwalifikowanych lektorów i wykładowców naszej uczelni. Egzamin jest nagrywany i wysyłany do weryfikacji w Wielkiej Brytanii, w celu zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

POZIOMY I CZAS TRWANIA EGZAMINU

Poziom

Poziom zaawansowania

Czas trwania egzaminu

CEFR

Level A1

Poziom podstawowy

1h 15min

A1

Level1

Poziom średniozaawansowany niższy

1h 30min

A2

Level2

Poziom średniozaawansowany

1h 35min

B1

Level3

Poziom średniozaawansowany wyższy

 2h

B2

Level4

Poziom zaawansowany

2h 30min

C1

Level5

Poziom biegły

2h 55min

C2

Sesje egzaminacyjne dla wszystkich poziomów organizowane są w maju, czerwcu i grudniu.

Centrum Egzaminacyjnym Pearson

ZAPISY NA EGZAMIN PTE General – Sesje w 2019 roku

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wypełnienie formularza zgłoszenia na egzamin. Wypełnione formularze wraz z dowodem wpłaty należy dostarczyć do Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu.

Formularze można dostarczać do ULT:

 • osobiście: – od poniedziałku do piątku – w godzinach 8.00 – 16.00
  Adres: Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna- Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu,
  ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz
 • wysłać faksem na numer 29 752 43 42 (należy oddzwonić pod ten sam numer w podanych powyżej godzinach, aby upewnić się, czy faks został prawidłowo przesłany).
 • wysłać mailem na adres: wsjoprzasnysz@wp.pl skan formularza i dowodu wpłaty.

Terminy egzaminów w 2019 roku

LUTY 2020:

Termin przyjmowania zgłoszeń: 6 stycznia 2020

Egzamin pisemny i ustny: 8 lutego 2020

Wyniki: 23 marca 2020

Certyfikaty: 30 marca 2020

MARZEC 2020:

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24 lutego 2020

Egzamin pisemny i ustny: 28 marca 2020

Wyniki: 11 maja 2020

Certyfikaty: 18 maja 2020

MAJ 2020:

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20 kwietnia 2020

Egzamin pisemny i ustny: 23 maja 2020

Wyniki: 6 lipca 2020

Certyfikaty: 13 lipca 2020

CZERWIEC 2020:

Termin przyjmowania zgłoszeń: 18 maja 2020

Egzamin pisemny i ustny: 20 czerwca 2020

Wyniki: 3 sierpnia 2020

Certyfikaty: 10 sierpnia 2020

PAŹDZIERNIK 2020:

Termin przyjmowania zgłoszeń: 7 września 2019

Egzamin pisemny i ustny: 10 października 2020

Wyniki: 23 listopada 2020

Certyfikaty: 30 listopada 2020

LISTOPAD 2020:

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12 października 2020

Egzamin pisemny i ustny: 14 listopada 2020

Wyniki: 6 stycznia 2021

Certyfikaty: 4 stycznia 2021

GRUDZIEŃ 2020:

Termin przyjmowania zgłoszeń: 9 listopada 2020

Egzamin pisemny i ustny: 12 grudnia 2020

Wyniki: 1 lutego 2021

Certyfikaty: 4 lutego 2021

Cennik:

Cennik dla osób indywidualnie przystępujących do egzaminu Pearson Test of English:

Poziom A1 – 550 zł

Poziom A2 – 650 zł

Poziom B1 – 700 zł

Poziom B2 – 750 zł

Poziom C1 – 800 zł

Poziom C2 – 950 zł