• (29) 752 43 42

Coaching w edukacji

 

 

COACHING W EDUKACJI

FORMA

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych (12 zjazdów – 192 godziny)

DLA KOGO ?

Studia podyplomowe coaching w edukacji skierowane są do pedagogów, nauczycieli, wychowawców, osób zatrudnionych w profesjach związanych z pomocą psychologiczną, pedagogiką, resocjalizacją i wychowaniem, osób specjalizujących się w pracy z innymi ludźmi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Metody coachingowe w świetle najnowszych badań znajdują doskonałe zastosowanie także na sali lekcyjnej, wychowawczej, wykładowej i akademickiej. Nauczyciel / Pedagog / Wykładowca jako coach z większą precyzją i szerszą gamą narzędzi może rozpoznawać i wykorzystywać procesy psychologiczne neurologiczne, które zachodzą w trakcie procesu nauczania (jednostkowo i zespołowo). Dzięki temu może dobrać odpowiednie metody nauczania, które przyniosą najlepsze efekty w danych warunkach i danym zakresie. Ponadto, w oparciu o swoje doświadczenie pedagogiczne i nabytą wiedzę coachingową, może prowadzić wartościowe procesy rozwojowe dla różnych grup uczestników. Cały proces zakończy się superwizją, w trakcie której uczestnicy zaprezentują samodzielnie prowadzone procesy coachingowe. Chcemy, żeby ten proces budował pewność siebie i poczucie wartości uczestników.

PROGRAM NAUCZANIA

 > Szczegółowy program

W CZASIE AKADEMII JAKO UCZESTNIK

 • rozwiniesz się jako profesjonalista – nabędziesz umiejętności prowadzenia coachingu w pracy z uczniem/ klientem,
 • zwiększysz swe umiejętności w zakresie budowania kontaktu opartego o zaufanie i empatię,
 • rozwiniesz umiejętności wsparcia i rozwoju osoby na różnych etapach zmiany,
 • rozwiniesz umiejętności już posiadane o kompetencje coachingu menadżerskiego i edukacyjnego,
 • zapoznasz się z najnowszymi metodami i narzędziami pracy z zespołem klasowym tak nad wzmocnieniem rozwoju ucznia jak i ułatwieniem przepływu wiedzy i informacji między nauczycielem i uczniem a także między uczniami,

KORZYŚCI DLA SZKOŁY

 • Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości własnej roli kadry pedagogicznej w procesie nauczania i rozwoju,
 • integracja członków kadry pedagogicznej wokół doskonalenia metod nauczania i rozwijania innych,
 • stworzenie platformy komunikacyjnej wśród kadry pedagogicznej (operowanie tym samym językiem z nowymi elementami) w odniesieniu do bieżącego procesu edukacji oraz projektów szkoleniowych,
 • wzrost motywacji i zaangażowania w proces nauczania i rozwijania uczestników szkoleń oraz uczniów, a także proces samokształcenia się pedagogów,

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • zyskanie wiedzy z zakresu budowania i kierowania zespołem,
 • pogłębienie umiejętności trenerskich, coachingowych i pedagogicznych,
 • przećwiczenie możliwych zachowań w odniesieniu do różnych sytuacji podczas procesu rozwoju i nauczania przy użyciu metod trenerskich,

WYMAGANE DOKUMENTY

 • ankieta osobowa,
 • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: