• (29) 752 43 42

Język rosyjski w zakresie tłumaczeń

 

JĘZYK ROSYJSKI W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ POLSKO-ROSYJSKICH I ROSYJSKO-POLSKICH

FORMA

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych.

DLA KOGO

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub magisterskim.

PROGRAM STUDIÓW

  1. Praktyczna nauka  współczesnego języka rosyjskiego
  2. Warsztaty tłumaczeniowe z wybranej odmiany funkcjonalnej języka polskiego na rosyjski  i rosyjskiego na  polski
  3. Współczesna literatura rosyjska –  nowe prądy  i zjawiska
  4. Warsztaty metodyczne
  5. Wybrane zagadnienia ze współczesnego realioznawstwa rosyjskiego
  6. Najnowsze tendencje w rozwoju i funkcjonowaniu języka rosyjskiego

Zajęcia prowadzą  nauczyciele akademiccy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

REKRUTACJA

Zapisy trwają!! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc 25 osób.

Dla zainteresowanych Uczelnia zorganizuje 15/30 osobową grupę dydaktyczną, która  może wziąć udział w dwutygodniowej Letniej Szkole Języka Rosyjskiego zorganizowanej przez Uniwersytet w Petersburgu (lipiec, sierpień, wrzesień). Pobyt obejmuje: program dydaktyczny, noclegi, śniadanie, przejazd  autokarem  oraz program wycieczkowy).

WYMAGANE DOKUMENTY

  • ankieta osobowa,
  • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: