• (29) 752 43 42

Język angielski/niemiecki/rosyjski dla personelu medycznego

 

JĘZYK ANGIELSKI/NIEMIECKI/ROSYJSKI DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

FORMA

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych. (12 zjazdów)

DLA KOGO

Uczestnikami studiów mogą być:

  • do studentów/ absolwentów kierunków medycznych
  • lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, stomatologów zamierzających podjąć pracę poza granicami państwa.nauczycieli/ lektorów, którzy chcą poszerzać zakres swoich kompetencji
  • absolwentów studiów filologicznych chcących poprawić swoja sytuację na rynku pracy

CEL STUDIÓW

Głównym celem studiów jest zgłębienie znajomości języka obcego oraz rozszerzenie słownictwa w dziedzinie medycyny, farmacji, stomatologii – poznanie terminologii medycznej a także redagowanie dokumentacji medycznej.

REKRUTACJA

Zapisy trwają!! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc 30 osób.

OPŁATY

Wpisowe: 100 zł

Opłata semestralna: 1600 zł

WYMAGANE DOKUMENTY

  • ankieta osobowa,
  • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: