• (29) 752 43 42

Język angielski/niemiecki/rosyjski w biznesie

 

JĘZYK ANGIELSKI/NIEMIECKI/ROSYJSKI W BIZNESIE

FORMA

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych. (12 zjazdów)

DLA KOGO

Uczestnikami studiów mogą być:

 • studenci/ absolwenci kierunków ekonomicznych, którzy posiadają dobrą znajomość języka obcego
 • osoby chcące podjąć pracę poza granicami kraju,
 • osoby które chcą podjąć pracę w firmach, gdzie wymagana jest biegła znajomość języka biznesowego,
 • nauczyciele/ lektorzy, którzy chcą poszerzać zakres swoich kompetencji
 • absolwenci studiów filologicznych chcący poprawić swoja sytuację na rynku pracy

CEL STUDIÓW

 • zgłębienie znajomości języka obcego oraz rozszerzenie słownictwa w dziedzinie biznesu
 • poznanie terminologii biznesowej, księgowej i finansowej
 • analizowanie tekstów specjalistycznych z zakresu ekonomii, księgowości i finansów
 • zapoznanie studentów z mechanizmami gospodarczymi oraz prowadzeniem własnej działalności.

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY

Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość (ODPŁATNEGO) przystąpienia do egzaminu certyfikowanego:

 • z języka angielskiego  Business English Certificates (BEC)
 • z języka rosyjskiego Русский язык делового общения (Бизнес и коммерция).
 • z języka niemieckiego Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaF)

REKRUTACJA

Zapisy trwają!! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc 30 osób.

 OPŁATY

Wpisowe: 100 zł

Opłata semestralna: 1600 zł

WYMAGANE DOKUMENTY

 • ankieta osobowa,
 • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: