• (29) 752 43 42

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona pamięci prof. zw dr hab. Romana Kalisza, wybitnego językoznawcy, nieodżałowanego dydaktyka i przyjaciela przez wiele lat związanego z naszą uczelnią

„Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm”

 

Komitet Organizacyjny:

dr Elżbieta Sternal (Przewodniczący KO)
Prof. dr hab. Ludmiła Kilewaja
dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak
dr Tomasz Fojt

Przewodniczący:

dr Elżbieta Sternal

Sekretarz Konferencji:

mgr Martyna Sternal

 

PROGRAM KONFERENCJI

25 maja 2019 r. (sobota)

9.00 – 09.30 Uroczyste otwarcie Konferencji – dr Elżbieta Sternal – Rektor Uczelni Lingwistyczno – Technicznej. Sala Konferencyjna,

9.30 – 10.00 dr hab. Danuta Stanulewicz – Profesor Roman Kalisz – znawca pragmatyki i językoznawstwa kognitywnego

SESJA PLENARNA

Sala Konferencyjna Uczelni Lingwistyczno – Technicznej, ul. Szosa Ciechanowska 6, Przasnysz

Przewodniczący: dr Tomasz Fojt – Dziekan Wydziału Filologiczno-Technicznego

10.00 – 10.20 dr E. Sternal /ULT/ Uczelnia wyższa w procesie rozwoju lokalnego

10.20 – 10.40 prof. dr hab. Danuta Stanulewicz /UG/ Słownictwo barw ponad językami

11.00 – 11.20 prof. dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak /ULT/ Paradygmat transkulturowy w badaniach literaturoznawczych

11.20 – 11.40 dr Dorota Sylwestrzak /UMK/ Prawne aspekty transkulturowości na rynku pracy

 

OBRADY W SEKCJACH

Budynek Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu
ul. Szosa Ciechanowska 6
godz. 13.30-16.40
Język polski, rosyjski i angielski
Sekcja literaturoznawcza
Sala 14

12.00 – 12.20 Ks. dr hab. Józef Kożuchowski /Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu/ Dlaczego prawo naturalne neguje transhumanizm

12.20 – 12.40 dr hab, prof. Ludmiła Kilewaja /ULT/, dr Aina Rachimova /ŻGU/ Паритетная риторика общения – путь к транскультуральности

12.40 – 13.00 dr Tomasz Fojt /ULT/ Investigating transligualism with the use of language corpora

13.00 – 13.20 dr Marta Bieszk /ULT/ Policentrycznosć w języku niemieckim i jej relewancja w procesie dydaktycznym DAF

13.20 – 13.40 Podsumowanie Obrad Plenarnych

 

OBRADY W SEKCJACH

Budynek Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu
ul. Szosa Ciechanowska 6
godz. 13.30-16.40
Język rosyjski i polski
Sekcja literaturoznawcza
Sala 14

Przewodniczący: dr Kyjachmetowa Szara Asetowna

13.30 – 13.50 prof. dr hab. Tatiana Szewiakowa, dr hab. Saule Ałtybajewa
Интертекстуальные коды пространства и времени в рассказе «Шамбала сияющая» Николая Рериха

13.50 – 14.10 prof. dr hab. Imangazinow Muratbiek, dr Kyjachmetowa Szara Asetowna, Mubirachanowicz, dr Dżakypbiekowa Malija Turgambajewna
Экологические проблемы в поэзии

14.10 – 14.30 dr Sadyrowa Anar Tursynchanownа
Компаративистический взгляд на образ коркута в казахском фольклоре

14.30 – 15.30 Przerwa

15.30 – 15.50 mgr Sarżygitow Jerik Tortajewicz
Роль и место поэзии жырау в казахской литературе

15.50 – 16.10 mgr Szmakowa Helena Siergejewnа
Система персонажей в повести И. Одегова «Снег в паутине»

16.10 – 16.30 mgr Ajżan Kijachmetowa
Формирование языковой личности учащихся на основе информационно-коммуникативных технологий

16.30 – 16.40 Dyskusja

19.00 – 20.00 Koncert w wykonaniu Śpiewającej Rodziny Kaczmarków – kościół o o. Pasjonistów

 

OBRADY W SEKCJACH

Budynek Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu
ul. Szosa Ciechanowska 6
godz. 13.30 – 16.40
Język rosyjski i polski
Sekcja językoznawcza
Sala 6C

Przewodniczący: prof. dr hab. Alla Kamałowa

13.30 – 13. 50 dr Ajna Rachimowa, dr Elżbieta Sternal, mgr Dinara Jesimbiekowa
Профессиональные номинации в устной речи сотрудниковправоохранительных органов

13.50 – 14.10 prof. dr hab. Alla Kamałowa Analiza koncepcyjna tłumaczenia tekstu poetyckiego (wiersz Nikoloza Barataszwilego. Niebieski w tłumaczeniu Borysa Pasternaka)

14.10 – 14.30 Nazgul Bajgabatowa
Язык как фактор этнической идентичности казахов Монголии в условиях транслингвальности

14.30 – 15.30 Przerwa

15.30 – 15.50 mgr Eugenja Arzijewa
Проспективная семантика в контексте транскультуральности

15.50 – 16.10 prof. dr hab. Natalia Yen
Трудности адаптации в Южной Корее: случай русскоязычных замужних женщин

16.10 – 16.30 prof. dr Sarbasowa Karłygasz Bazarbiekowna, Syrłybajewa Gulnara Torebiekowna,
Характеристика элементов «чужого языка» в художественных произведениях

16.30 – 16.40 Dyskusja

19.00 – 20.00 Koncert w wykonaniu Śpiewającej Rodziny Kaczmarków – kościół o o. Pasjonistów

 

OBRADY W SEKCJACH

Budynek Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu
ul. Szosa Ciechanowska 6
godz. 13.30 – 16.40
Język rosyjski i polski
Sekcja lingwadydaktyczna
Aula A

Przewodniczący: prof. dr hab. Ludmiła Kilewaja

13.30 – 13.50 prof. dr hab. Każygalijewa Gulmira Abzalchanowna, prof. dr Alekeszowa Lazzat Bissenbajewna, mgr Kajrłyjewa Nurgul Bałchaszewna
Роль невербальной коммуникации в межкультурном итранскультурном общении: сравнительно-сопоставительный аспект

13.50 – 14.10 mgr Sulejmienowa Gulmira Sajatowna
Транскоммуникативный подход в
преподавании ономасиологии в высшей школе

14.10 – 14.30 mgr Atembajewa Gulnara, Jesietowa A.
Уровень языковой компетенции студентов-билингвов в транслингвальной ситуации общения

14.30 – 15.30 Przerwa

15.30 – 15.50 dr Ałmagul Majmakowa, dr Galina Kadyrowa
Транслингвизм и проблемы обучения иностранному языку

15.50 – 16.10 prof. dr hab. Ludmiła Kilewaja, dr Elżbieta Sternal
Транскоммуникативный Феномен семейного бизнеса

16.10 – 16.30 mgr Xin Jiang, mgr Aisen Bragin /UG/ Sinizacja i rusyfikacja słów i tradycji w przygranicznych miastach Chin i Rosji (na przykładzie Heihe i Błagowieszczeńska)

16.30 – 16.40 Dyskusja

19.00 – 20.00 Koncert w wykonaniu Śpiewającej Rodziny Kaczmarków – kościół o o. Pasjonistów