• (29) 752 43 42

Płatności

Opłaty za studia


Po zakwalifikowaniu się w terminie do 7 dni należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 200 zł, którą należy wpłacić na konto:

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu

Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu

ul. Szosa Ciechanowska 6

06-300 Przasnysz

Numer rachunku: BANK MILLENNIUM SA 88 1160 2202 0000 0001 5412 6691

 

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych:

 

UMOWA 2019 – Budownictwo – studia inżynierskie

UMOWA 2019 – Filologia angielska – studia I stopnia

UMOWA 2019 – Studia podyplomowe – Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym

UMOWA 2019 – Studia podyplomowe – Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie

Zarządzenie Kanclerza dotyczące opłat – 2019/2020